Хранинвест

hraninvest-hmc

Създадена през 1968 г. „Хранинвест-Хранмашкомплект” АД Стара Загора е водеща фирма в българското машиностроене.

От създаването си до днес е традиционен производител на машини и оборудване за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.

В структурата на фирмата влизат бившите заводи „Червено знаме”, „Железник”, „Тачо Даскалов”, инженеринговите предприятия „Хранмашкомплект” и „Хранинвест”.

Днес „Хранинвест-Хранмашкомплект” АД е част от един от най-големите холдинги в България - „Холдинг Загора”.

В структурата на холдинга влизат едни от най-големите машиностроителни предприятия, доказали своите имена през годините:

„Прогрес” АД – производител на отливки от сив и сферографитен чугун;

„Пресков” АД – производител на изковки от въглеродна и легирана стомана.

За по-ефективна и успешна дейност на фирмите в холдинга е създадена и спедиторската фирма „Загора Мобил” обслужваща както вътрешни, така и международни превози на хора и товари.

Чрез непрекъснати инвестиции в закупуването на ново оборудване и технологии, днес ние сме модерна и успешна фирма както в производството на различни машини и съоръжения, така и в механичната обработка на детайли и изработването на заварени конструкции.

Нашите възможности са както в дребносерийното, така и в едросерийното производство на малки, средни и едрогабаритни детайли.

Menu